یک دادستان به اتهام گرفتن ۳۰ هزار افغانی رشوه در بامیان بازداشت شد

مسئولان فرماندهی پولیس بامیان از بازداشت یک دادستان به اتهام گرفتن رشوه از سوی پولیس جنایی این فرماندهی خبر می‌دهند.
زبردست صافی، فرمانده پولیس بامیان به سلام‌وطندار می‌گوید که یک تن از دادستانان ولسوالی یکه‌ولنگ ۱، این ولایت روز گذشته سه‌شنبه، بیست‌ویکم دلو، هنگام گرفتن ۳۰هزار افغانی رشوه از سوی پولیس بازداشت شده است.

رهایی سه سناتور متهم به گرفتن رشوه در بدل ضمانت

دادستانی کل می‌گوید، سه سناتوری که هفتۀ گذشته به اتهام گرفتن رشوه بازداشت شده بودند، با ضمانت رها شده‌اند. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می‌گوید که مجلس سنا با استناد به حکم قانون، با زندانی‌بودن این سناتوران مخالفت کرده و خواهان رهایی آنان شد.