کودک ۱۰ساله‌ی ربوده‌شده در بلخ آزاد شد

کودک ۱۰ساله‌ای که هفته‌ی پیش از سوی افراد مسلح در شهر مزارشریف، مرکز بلخ ربوده شده بود، امروز آزاد شده است.

کودک آزادشده یوسف نام دارد و پسر قیوم حکیمی، از پزشکان در شهر مزارشریف است