نگرانی شهروندان از افزایش جرم‌های جنایی؛ ۵۱ کشته و ۳۸ زخمی در ۴۵ رویداد

افزایش گزارش رویدادهای جنایی در چند ماه گذشته و نگرانی شهروندان از کندی و ناکارگی سازوکار رسیدگی به آن، باعث شده که در این گزارش، به رویدادهای جنایی در مدت‌زمانی مشخص و میزان رضایت زیان‌مندان از روند رسیدگی به پرونده‌های جنایی، نگاهی بیندازیم.