شکایت از کندبودن روند صدور ویزا؛ شهروندان ویزای مورد نیاز را از بازار سیاه به دست می‌آورند

شماری از شهروندان با گلایه از کندبودن روند صدور ویزای برخی از کشورهای همسایه، به سلام‌وطندار می‌گویند که دشواربودن روند دریافت ویزای این کشورها، آنان را ناچار کرده است که برای حل مشکلات شان، ویزای مورد نیاز شان را با بهای هنگفت از بازار سیاه به دست بیاورند.