سیلاب‌زدگان در شماری از ولایت‌ها از دست‌رسی‌نداشتن به امکانات نخستین زندگی شکایت دارند

هم‌زمان با نگرانی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، از ویران‌شدن بیش از ۱۰ هزار خانه در اثر سرازیرشدن سیلاب‌های پسین در افغانستان، شماری از سیلاب‌زدگان در ولایت‌ها، می‌گویند با این که هفته‌ها از سرازیرشدن سیلاب‌های ویران‌گر در ولایت‌ شان می‌گذرد؛ اما هنوز به سرپناه، آب آشامیدنی، غذا و دیگر امکانات نخستین زندگی دست‌رسی ندارند.