وزیر خارجۀ چین از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خواست به افغانستان کمک مالی کنند

خبرگزاری رویترز با پخش گزارشی گفته که وانگ یی، وزیر خارجۀ چین از افزایش فقر و گرسنه‌گی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خواهان کمک مالی به این کشور شده است. طبق گزارش، وزیر خارجۀ چین این موضوع را روز گذشته در سفرش به یونان مطرح کرده است.