۴۰ میلیون دالر پول نقد به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان، با پخش خبرنامه‌ای گفته که به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی جامعه‌ی جهانی به افغانستان، بسته‌ای نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری، امروز (دوشنبه، ۱۱ میزان) به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شده است.