شکایت پایتخت‌نشینان از کم‌بود فرآورده‌های کشاورزی و افزایش بهای آن در بازارها

شماری از باشندگان کابل در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گویند که کم‌بود فرآورده‌های کشاورزی از جمله ترکاری و افزایش بهای آن در بازارهای پایتخت، توان خرید را از آنان گرفته است. آنان از کم‌بود برخی از ترکاری‌ها از جمله بادنجان رومی در بازارها شکایت دارند.