امیری: کشورهای اسلامی امارت اسلامی را دربارۀ حقوق بشر پاسخ‌گو کنند

رینا امیری، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحدۀ آمریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان، گفته است که در قدم نخست کشورهای اسلامی باید امارت اسلامی را دربارۀ احترام به حقوق بشر و اجازۀ کار و آموزش به زنان و دختران افغان پاسخ‌گو نگه‌ دارند.

رئیس‌الوزرا: کشورهای اسلامی برای به‌ رسمیت‌شناختن امارت اسلامی پیش‌قدم شوند

نشست اقتصادی افغانستان امروز برای نخستین بار به رهبری حکومت امارت اسلامی در کابل برگزار شد. ملا محمدحسن آخند، رئیس‌الوزرای امارت اسلامی در این نشست گفته است تمام شرط‌هایی که برای مشروعیت یک نظام نیاز است، از سوی امارت اسلامی پوره شده و جامعۀ جهانی باید حکومت آنان را به‌رسمیت بشناسد.