انتقاد دیدبان حقوق بشر از برخورد تبعیض‌آمیز کشورهای اروپایی در برابر پناه‌جویان افغان

دیدبان حقوق بشر از برخورد دوگانۀ کشورهای اروپایی در برابر پناه‌جویان انتقاد کرد. کینیت رات، رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر، در یک نشست مجازی گفته که برخورد کشورهای اروپایی در برابر پناه‌جویان اوکراین و افغانستان متفاوت است.