«نوع حادثۀ کشته‌شدن پیرم‌قل ضیایی ترور هدف‌مند است»

عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون نخست شورای عالی مصالحۀ ملی و از اعضای ارشد حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم می‌گوید که نوع حادثۀ کشته‌شدن پیرم‌قل ضیایی، معاون شورای مرکزی این حزب نشان می‌دهد این روی‌داد «ترور هدف‌مندانه» است.