کشتن مرموز پنج عضو یک خانواده در غزنی

افراد ناشناس، شب گذشته –۲۲ سنبله- پنج عضو یک خانواده به ‌شمول یک زن و چهار کودک‌ را در روستای «گدول» ولسوالی زنه‌خان غزنی، دورن چاهی انداخته و سپس بالون گاز را باز کرده و درون چاه پرت کرده اند؛ تا از مرگ حتمی آن‌ها مطمین شوند.  

منصور افغان، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی، می‌گوید که این رویداد شب گذشته اتفاق افتاده و جسدهای جان‌باختگان، امروز از چاه بیرون کشیده شده ‌است.