تاریخ امروز: چهارشنبه، ۸ دلو/بهمن ۹۹

یورش با زور و تهدید؛ بازار ملی‌بس تخریب می‌شود

کسبه‌کاران بازار/مارکیت ملی‌بس از تصمیم ویرانی این بازار از سوی دولت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که برای انتقال کالاهای‌شان نمی‌توانند به‌زودی مکانی دست‌وپا کنند.

آنان مسئولان دولت را به بدرفتاری و برخورد غیرانسانی متهم می‌کنند و شاکی‌اند که با تهدید مجبور به تخلیۀ این مکان در ۴۸ ساعت شده‌اند؛ مدتی که به گفتۀ آن‌ها انتقال وسایل ممکن نیست.