کاهش معاش کارمندان زن؛ «چه گونه با پنج هزار افغانی نیازهای خانواده‌ام را تأمین کنم»

به دنبال دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی در باره‌‌ی کاهش معاش کارمندان زن در اداره‌های دولتی، شماری از زنانی که در اداره‌های دولتی سرگرم کار اند، با نگرانی از کاهش معاش شان گفته اند که عملی‌شدن این طرح می‌تواند آنان را با خطر گرسنه‌ماندن روبه‌رو کند.

معاش شماری از پزشکان در غزنی کاهش یافته است

شماری از پزشکان و کارمندان صحی در شفاخانه حوزه‌ای غزنی، می‌گویند که معاش چهار ماه آخر سال ۲۰۲۳ آنان، با تأخیر چندماهه اجرا و با کسر ۵۰ تا ۶۰درصدی پرداخته شده است. آن‌ها، به سلام‌وطندار می‌افزایند که کاهش چشم‌گیر معاش‌‌های آنان سبب شده است تا با وضعیت دشوار اقتصادی روبه‌رو شوند.