مهاجر فراهی: کارمندان رسانه‌ای در افغانستان توصیه‌های وزارت امر به معروف را جدی بگیرند

مسئولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ اما می‌گویند که این وزارت به مشکلات کارمندان رسانه‌ای رسیدگی می‌کند. حیات‌الله مهاجر فراهی، معین امور نشراتی این وزارت، می‌گوید که کارمندان رسانه‌ا‌ی در افغانستان توصیه‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر را جدی بگیرند.