یونسکو کارزار سوادآموزی به ۲۵ هزار تن را در ۲۰ ولایت آغاز می‌کند

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، امروز در برنامه‌ا‌ی که به‌ منظور بزرگ‌داشت از «روز بین‌المللی سوادآموزی» در کابل برگزار کرده بود، از آغاز کارزار تازه‌ای برای سوادآموزی در افغانستان خبر داد.