فعالیت یک کارخانۀ تولید و پروسس پنبه در کندز دوباره از سر گرفته شد

در پی درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و طالبان در دولت پیشین، بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها‌ی خصوصی در کشور به‌ویژه در کندز زیان‌مند و فعالیت‌های‌شان متوقف شده بود. یکی از این کارخانه‌ها که از تأسیس آن ۱۱ سال می‌گذرد و در جریان جنگ‌ها در کندز فعالیت آن متوقف شده بود، کارخانۀ تولید و پروسس پنبه است. کارخانۀ تولید و پروسس پنبه در کندز اکنون پس از گذشت چندین ماه دوباره فعال شده است و روزانه ۵۰ تُن پنبه تولید و پروسس می‌کند.