وزارت اقتصاد: برای ساخت کارخانه‌های بزرگ سرمایۀ کافی نداریم

مسئولان وزارت اقتصاد امروز گزارش کارکرد یک‌سالۀ این نهاد را در یک نشست خبری در کابل همه‌گانی کردند. مسئولان این وزارت می‌گویند که به‌دلیل نبود سرمایۀ کافی، تمامی پروژهای توسعه‌یی امکان عملی‌شدن را ندارند؛ در حالی که اولویت به پروژه‌هایی داده می‌شود که به شهروندان کشور مهم و حیاتی‌ست.