نارضایتی گستردۀ کاربران شبکه‌های اجتماعی از عمل‌کرد ضعیف حکومت

به دنبال تشدید حملات گروه طالبان و تصرف چندین ولسوالی در سراسر کشور از سوی این گروه، شهروندان از مدیریت ضعیف حکومت در میدان‌های نبرد انتقاد می‌کنند.
شماری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی حکومت را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند و می‌گویند، ارگ ریاست‌جمهوری و مسئولان نهادهای امنیتی برنامه‌یی برای بیرون‌رفت از وضعیت دشوار کنونی روی دست ندارند.