وضعیت چراگاه‌های لوگر نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است

خیال‌محمد، باشنده‌ی ولسوالی خوشی لوگر که ۱۵ رأس بز و گوسفند نگه‌داری می‌کند، می‌گوید که امسال به دلیل بارندگی‌های فراوان، کوه‌ها و دشت‌های این ولسوالی نسبت به سال‌های گذشته سبزتر شده است و آن‌ها همیشه دام‌های خود را برای چراندن به آن‌ جا می‌برند.