بیست‌ودومین سال‌روز حمله‌ی یازده‌ی سپتمبر؛ آگاهان: پیامدهای آن برای افغانستان زیان‌بار است

حمله‌ی شبکه‌ی القاعده به برج مرکز تجارت جهانی در امریکا، ۲۲ سال پیش از امروز؛ حمله‌ای که دید جهان را به امنیت و تروریزم جهانی تغییر داد و پیامدش دامن‌گیر افغانستان و شهروندانش شد و تا کنون ادامه دارد.

کشته‌شدن ایمن الظواهری چه پیامدی بر اوضاع افغانستان دارد؟

ویس ناصری، آگاه مسائل سیاسی، در این باره به سلام‌وطندار می‌گوید: «کشته‌شدن ایمن الظواهری، رهبر القاعده در کابل برخلاف تعهدات حکومت سرپرست مبنی بر عدم فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان است. متأسفانه کشته‌شدن رهبر القاعده در افغانستان تأثیرات منفی سیاسی و اقتصادی به افغانستان دارد.»