آموزش‌وپرورش برای سالیان دراز از پیامدهای منفی کرونا متأثر خواهد بود

بسته‌کردن دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دانش‌آموزان و دانش‌جویان در اوج همه‌گیری کرونا، از جمله محدودیت‌هایی بود که کشورهای جهان برای مهار ویروس کرونا اعمال کردند؛ اقدامی که بر کنترل نسبی ویروس مؤثر بود، اما پیامدهای منفی جبران‌ناپذیری هم بر بخش آموزش‌‌وپرورش برجای گذاشت.