بازار گرم «پکول‌های کنری» در افغانستان

استفاده از کلاه «پکول»، بخشی از فرهنگ افغانی‌ است که دهه‌هاست مردم افغانستان از آن استفاده می‌کنند و اکنون در سطح بین‌المللی به شهرت رسیده است. پکول در مناطق مختلف کشور ساخته می‌شود؛ اما معروف‌ترین پکول‌ها در ولایت کنر تهیه می‌شود.