لوحه‌ی جدید دانش‌گاه هرات تنها با نام «پوهنتون هرات» پس از چند سال دوباره نصب شد

برخی از رسانه‌ها گزارش داده که مسئولان محلی هرات، لوحه‌ی جدید دانش‌گاه هرات را تنها با نام «پوهنتون هرات» پس از چند سال دوباره نصب کرده اند. بر اساس معلومات، دانش‌گاه هرات از چند سال به ‌این سو، به‌ دلیل جنجال بر سر واژه‌های «دانش‌گاه» و «پوهنتون» بدون لوحه بود.