فعالان حقوق زن به امارت اسلامی: پلیس‌های زن در حکومت پیشین را به کار بگمارید

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، روز گذشته ویدیویی از پلیس‌های زن را در تویتر خود پخش کرد که به گفته‌ی او، به تازگی از مرکز آموزشی پلیس وزارت امور داخله فارغ شده اند. بر اساس معلومات، این پلیس‌ها که آموزش‌های حرفه‌ای دیده اند، به زودی در بخش نظم عامه استخدام خواهند شد.