فارم‌های پرورش‌ ماهی در هلمند افزایش یافته است

مسئولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هلمند، می‌گویند که پس از افزایش میزان علاقه‌مندی باشندگان این ولایت به ایجاد فارم‌های پرورش ماهی، اکنون به شمول شهر لشکر‌گاه، مرکز هلمند، در ولسوالی‌های نادعلی، مارجه، نوزاد، کجکی، ناوه و نهر‌سراج این ولایت، سه هزار فارم پرورش ماهی ایجاد شده است.