معترضان در کابل: آمریکا و متحدانش باید غرامت ویرانی افغانستان را بپردازند

صدها تن از شهروندان کشور امروز در شهر کابل در واکنش به تصمیم اخیر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر مصادرۀ بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به جاده‌ها برآمدند و راه‌پیمایی اعتراض‌آمیز کردند. معترضان می‌گویند که حمله‌های یازدهم سپتامبر ربطی به مردم افغانستان ندارد.