اعتراض کارمندان ریاست برشنای سمنگان به‌‌ پرداخت‌نشدن معاش‌شان

کارمندان ریاست برشنای ولایت سمنگان به‌‌خاطر پرداخت‌نشدن معاش‌شان، پیش از چاشت امروز در برابر دروازۀ این ریاست دست به گردهمایی اعتراضی زدند. این کارمندان که شمارشان به بیش از بیست تن می‌رسید، شعار «معاش کارمندان برشنا پرداخته شود» سر می‌دادند. آنان می‌گویند که از سه ماه به این‌سو معاش دریافت نکرده‌اند.

پزشکان و کارمندان صحی تخار به‌دلیل پرداخت‌نشدن معاش‌شان اعتراض کردند

پزشکان و کارمندان مرکزهای صحی ولسوالی‌های شانزده‌گانۀ ولایت تخار امروز در شهر تالقان، مرکز این ولایت راهپیمایی اعتراض کردند.

معترضان هدف از راهپیمایی‌شان را پرداخت‌نشدن معاش نزدیک به یک‌سال و دیگر امتیازات کاری عنوان می‌کنند.