والی لوگر: ولسوالی چرخ در کنترل نیروهای امنیتی است

عبدالقیوم رحیمی، والی لوگر ادعای طالبان در بارۀ سقوط ولسوالی چرخ به دست این گروه را رد می‌کند و می‌گوید ادارۀ این ولسوالی به دست نیروهای امنیتی است. پیشتر ذبیح‌الله مجاهد، از سخنگویان طالبان ادعا کرد که افراد این گروه ولسوالی چرخ را تصرف کرده‌اند.