شکایت روستانشینان ولسوالی سیاه‌گرد از محدودیت دست‌رسی به خدمات مخابراتی

باشندگان شماری از روستاهای ولسوالی سیاه‌گرد پروان، به شمول دره‌‌ی تنگ قمچاق، قولی‌خول و خشکک، از محدودیت دست‌رسی به خدمات مخابراتی، گلایه دارند. باشندگان این روستاها که در وسط کوه‌های مرتفع جا افتاده اند، می‌گویند که از سال‌ها به این سو، در محل زندگی شان به تمامی شبکه‌های مخابراتی دست‌رسی ندارند.