دو شرکت مخابراتی به نخستین بار در ولسوالی خروار لوگر آغاز به فعالیت کرد

مطیع‌الله عابد، رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی لوگر، به سلام‌وطندار می‌گوید که به نخستین بار شرکت‌های مخابراتی افغان بیسیم و روشن فعالیت‌های مخابراتی و اینترنتی خود را در ولسوالی خروار این ولایت آغاز کرده‌اند.