شکایت باشندگان بهارک بدخشان از کم‌بود تجهیزات صحی و دست‌رسی‌نداشتن به خدمات صحی

شماری از باشندگان ولسوالی بهارک بدخشان، از کم‌بود تجهیزات صحی و پرسنل مسلکی در شفاخانه‌ی دولتی این ولسوالی، شکایت می‌کنند. سحر، یک تن از باشند‌گان ولسوالی بهارک، به سلام‌وطندار می‌گوید که بیماران و بیمارداران این ولسوالی در زمینه‌ی دریافت خدمات صحی، با مشکلات بسیاری روبه‌رو اند.