گردهمایی علما؛ سیاست‌گران از این‌که بازگشایی مکتب‌های دخترانه موضوع بحث نبود انتقاد کردند

پس از گذشت یک‌ روز از پایان گردهمایی سه روزۀ علمای افغانستان در کابل، شماری از سیاست‌گران از این‌که بازگشایی مکتب‌های دخترانۀ بالاتر از صنف ششم موضوع بحث در این گردهمایی نبود، انتقاد کردند.