سلام‌‌وطندار یافته‌های نظرسنجی‌اش دربارۀ وضعیت تحصیلی کشور را همه‌گانی کرد

مؤسسۀ رسانه‌یی سلام افغانستان (رادیو سلام‌وطندار) امروز یافته‌های نظرسنجی‌اش دربارۀ میزان انگیزۀ درسی و امیدواری دانش‌جویان به آیندۀ تحصیلی و کاری پس از حاکمیت امارت اسلامی را، در یک نشست خبری همه‌گانی کرد. این نظرسنجی در جریان ماه‌های ثور و جوزای سال روان انجام شده‌ است.