آگاهان: پاکستان از وضعیت بحرانی افغانستان سوءاستفاده می‌کند

به تازه‌گی عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، خواهان اعزام نیروی انسانی متخصص به افغانستان شده است. دفتر نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرده که این کشور تصمیم گرفته است تا افراد مسلکی و با تجربه را در بخش‌های فناوری و اطلاعات، پزشکی و مالی و حساب‌داری به افغانستان بفرستد.