شش میلیون شهروند پیش از زمستان در وضعیت اضطراری گرسنگی قرار می‌گیرد

سازمان غذا و کشاوزی ملل متحد و برنامه‌ی جهانی غذا، می‌گویند که با توجه به سطح بلند نیازمندی‌ها در افغانستان، متأثرشدن فرآورده‌های کشاورزی و افزایش بهای خوراکی‌ها، تا ماه نومبر –قوس- سال روان، نزدیک به شش میلیون شهروند این کشور، در وضعیت اضطراری گرسنگی قرار خواهند گرفت.