احمدجواد عثمانی، وزیر صحت برکنار شد

احمدجواد عثمانی، در یک نوار تصویری که به رسانه‌ها فرستاده است، می‌گوید که روز گذشته رئیس‌جمهور از او خواست که از سمت‌اش استعفا کند، اما او این خواست آقای غنی را نپذیرفت. آقای عثمانی می‌گوید، امروز در مکتوبی که از آدرس ادارۀ امور ریاست‌جمهوری به او رسیده، نگاشته‌ شده که استعفایش منظور شده ‌است.