وزیر خارجۀ چین از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خواست به افغانستان کمک مالی کنند

خبرگزاری رویترز با پخش گزارشی گفته که وانگ یی، وزیر خارجۀ چین از افزایش فقر و گرسنه‌گی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خواهان کمک مالی به این کشور شده است. طبق گزارش، وزیر خارجۀ چین این موضوع را روز گذشته در سفرش به یونان مطرح کرده است.

وزیر خارجۀ چین: تحریم‌های اقتصادی علیه افغانستان باید برداشته شود

خبرگزاری رویترز گزارش داده که وانگ یی، وزیر خارجۀ چین گفته است که تحریم‌های اقتصادی علیه افغانستان باید در اسرع وقت برداشته شود. رویترز نوشته که وزیر خارجۀ چین این موضوع را در نشست «گروه ۲۰» مطرح کرده است. او با توجه به وضعیت مردم افغانستان گفته است که تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور باید پایان یابد.