وزیر خارجه‌ی تاجیکستان: وضعیت افغانستان از کنترل امارت اسلامی بیرون شده است

سراج‌الدین مهرالد‌ین، وزیر امور خارجه‌ی تاجیکستان، امروز در جریان سخن‌رانی‌اش در هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته که وضعیت افغانستان از کنترل امارت اسلامی بیرون شده است. او با ابراز نگرانی افزوده که افغانستان به سرعت در حال تبدیل‌شدن به پناه‌گاه امن هراس‌افگنان است.