وزارت داخله‌ی پاکستان در باره‌ی افزایش حمله‌های تحریک طالبان این کشور هشدار داد

با توجه به حمله‌های اخیر تحریک طالبان پاکستان، وزارت امور داخله‌ی این کشور با پخش خبرنامه‌ای، در باره‌ی افزایش حمله‌های تحریک طالبان پاکستان ابراز نگرانی کرده است. رسانه‌های پاکستانی، امروز گزارش داده اند که وزارت داخله‌ی این کشور در باره‌ی افزایش حمله‌های تحریک طالبان پاکستان هشدار نیز صادر کرده است.