هزاران تن در شماری از ولایت‌ها در واکنش به حملۀ هوایی اخیر آمریکا تظاهرات کردند

به‌دنبال حملۀ هوایی اخیر آمریکا و کشته‌شدن ایمن الظواهری، رهبر شبکۀ القاعده در کابل، هزاران شهروند کشور امروز در شماری از ولایت‌ها از جمله کابل، خوست، پکتیکا، لوگر، ننگرهار، بادغیس، نیمروز، پروان و شماری دیگر از ولایت‌ها، پس از ادای نماز جمعه علیه آمریکا تظاهرات کردند.