بانک جهانی ۱۱۳ میلیون دالر برای خرید واکسین کرونا به افغانستان کمک می‌کند

بانک جهانی اعلام کرده که این کمک مالی ۱۱۳ میلیون دالری برای بیش از ۱۷ درصد از شهروندان افغانستان، زمینۀ تطبیق واکسین را فراهم خواهد کرد.
این بانک می‌گوید که این کمک تازۀ مالی برنامۀ ملی دولت افغانستان برای دست‌رسی سریع و مساویانه مردم به خدمات صحی و واکسیناسیون را تقویت خواهد کرد.

نخستین محمولۀ واکسین‌ کرونا از هند به کابل رسید

نخستین محمولۀ واکسین کرونا امروز از هند به کابل رسید و به وزارت صحت سپرده شد. مسئولان این وزارت می‌گویند، این واکسین کرونا که از سوی کشور هند کمک شده، قرار است در گام نخست به کادر درمانی تطبیق شود. این محموله حاوی ۵۰۰ هزار دوز واکسین کووید ۱۹ است، اما تاکنون تأییدی سازمان جهانی بهداشت را دریافت نکرده است.

نخستین محمولۀ واکسین کرونا تا ۶ ماه آینده به افغانستان وارد می‌شود

وزارت صحت اعلام کرده که قرار است نخستین محمولۀ واکسین کرونا، تا شش ماه دیگر به پشتی‌بانی مالی بانک جهانی و بانک توسعۀ آسیایی وارد افغانستان شود. این وزارت می‌گوید، امروز معینان پلان و پالیسی و عرضۀ خدمات صحی این وزارت در نشستی با حضور نماینده‌گان اداره‌های مسئول در بارۀ چه‌گونه‌گی تهیۀ و تطبیق واکسین کرونا گفت‌وگو کرده‌اند.