حکمتیار: کانتینرهای سلاح و تجهیزات جنگی از طریق بنادر وارد افغانستان می‌شود

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی ارگ ریاست‌جمهوری را به سبوتاژ گفت‌وگوهای صلح متهم می‌کند و می‌گوید که ده‌ها کانتینر سلاح و تجهیزات جنگی از طریق بندرها وارد کشور می‌شود.

آقای حکمتیار که امروز در نشستی به مناسبت سی‌ودومین سال‌روز خروج نیروهای شوروی سابق از کشور صحبت می‌کرد، هرچند از کسی به گونۀ واضح نام نمی‌برد، اما می‌گوید، این جنگ‌افزارها که در کنار قطارهای مواد خوراکی از بنادر وارد کشور می‌شوند، در اختیار جنگ‌سالارانی که پیشینۀ جنگ با طالبان را دارند، گذاشته می‌شود.

نخستین محمولۀ واکسین کرونا تا ۶ ماه آینده به افغانستان وارد می‌شود

وزارت صحت اعلام کرده که قرار است نخستین محمولۀ واکسین کرونا، تا شش ماه دیگر به پشتی‌بانی مالی بانک جهانی و بانک توسعۀ آسیایی وارد افغانستان شود. این وزارت می‌گوید، امروز معینان پلان و پالیسی و عرضۀ خدمات صحی این وزارت در نشستی با حضور نماینده‌گان اداره‌های مسئول در بارۀ چه‌گونه‌گی تهیۀ و تطبیق واکسین کرونا گفت‌وگو کرده‌اند.