هشدار معترضان فاریابی به دولت: اجازۀ نشست‌وبرخاست هیچ هواپیمایی را نمی‌دهیم

اعتراض‌های هواداران حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در فاریاب امروز وارد پنجمین روز شد. معترضان می‌گویند که تاکنون به خواست‌های‌شان از سوی دولت رسیده‌گی نشده است. آنان شعارهایی برضد محمدداوود لغمانی، والی تازه‌معرفی‌شدۀ فاریاب سر می‌دهند و نارضایتی‌شان را از دولت و والی جدید این ولایت بیان می‌کنند.