سیگار: همسایه‌‌های افغانستان تجارت و ترانزیت با این کشور را محدود کرده‌ اند

ادار‌ه‌ی بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، در تازه‌ترین گزارشش به کانگرس امریکا گفته است که همسایه‌های افغانستان به دلیل برخی از نگرانی‌ها، تجارت و ترانزیت با این کشور را محدود کرده‌ اند.