هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل؛ نماینده‌ای از افغانستان شرکت نکرده

به نظر می‌رسد افغانستان دیگر موضوع مهم مورد بحث رهبران جهان نیست. در هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رهبران قدرت‌های بزرگ جهان به موضوع‌های مهم افغانستان به ویژه نقض حقوق بشر در این کشور، نپرداختند.