«طالبان مسئول بیشتر خشونت‌های هدفمند هستند»

اتحادیه اروپا، نماینده‌گی غیرنظامی ناتو در افغانستان و نماینده‌گی‌های دیپلوماتیک شماری از کشورهای امریکایی و اروپایی در افغانستان می‌گویند که طالبان مسئول بیشتر خشونت‌های هدفمند هستند. این نماینده‌گی‌های دیپلوماتیک مقیم کابل امروز با نشر یک اعلامیۀ مشترک ادامۀ ترورها، اختطاف‌ها، و تخریب زیرساخت‌ها را نکوهش کرده‌اند و گفته‌اند که این خشونت‌ها جامعۀ مدنی، قضایی، رسانه‌یی، مذهبی، پزشکی و نماینده‌گان غیرنظامی دولت را، آماج قرار می‌دهند.