دیدار دیبرا لاینز و رئیس‌‌جمهور قزاقستان؛ ا.ا می‌گوید دربارۀ نگرانی کشورها آمادۀ گفت‌و‌گوست

این نشست دربارۀ افغانستان بود؛ اما طبق روش نشست‌‌های دیگر، بی‌هیچ نماینده‌یی از افغانستان برگزار شد. با این حال، مسئولان امارت اسلامی می‌‌گویند که از نشست‌ها و تلاش‌ها برای جلب کمک‌های بشری به افغانستان استقبال می‌کنند و آماده‌اند هرگونه نگرانی کشورهای بیرونی را از راه گفت‌وگو حل کنند.