موج سوم کرونا در افغانستان؛ نگرانی وزارت صحت از بی‌توجهی شهروندان

افزایش مبتلایان به کرونا و واردشدن کشور به موج سوم این ویروس، نگرانی‌های وزارت صحت کشور را در پی داشته است.
میرویس علی‌زی، معاون سخنگوی وزارت صحت می‌گوید، شهروندان توصیه‌های این وزارت را جدی نمی‌گیرند و بیم آن می‌رود که بی‌پروایی آنان در دیدوبازدیدهای روزهای عید وضعیت را بدتر کند.