یک نهاد آموزشی در کابل خواستار بازگشایی مکتب‌های دخترانه از سوی ا.ا شد

به‌دنبال بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانۀ بالاتر از صنف ششم در کشور، «مؤسسۀ تعلیمی و انکشاف ظرفیت‌های نور» امروز در یک نشست خبری در کابل خواستار بازگشایی دروازه‌های مکتب‌های دخترانه از سوی امارت اسلامی شد.